Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
พิธีลงนาม MOU และฝึกอบรม Group Training ครั้งที่ 1 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2556 วันที่ 22-23 พ.ค. 56
การประชุมคณะกรรมเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 8 - 9 มีนาคม 2556
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ และประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DPIM เป็นตัวแทนเครือข่าย มอบตู้เย็นและเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลำปาง
การสัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตราฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี2556 (CSR-DPIM) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 56
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ครั้งที่ 3/2555
การศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM 2555 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต้
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster