Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
การเข้าทวนสอบสถานประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ปี 2558 วันที่ 9-20 กรกฏาคม 2558
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
การประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 21 พ.ค. 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการ CSR DPIM 2558 วันที่ 23 เมษายน 2558
การฝึกอบรม Group training CSR-DPIM Network 2558 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
การจัดกิจกรรม train the trainer ให้กับคณะทำงานฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster