Home สมุดเยี่ยม WebBoard
ข่าวพร้อมภาพ.....
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 3 การเข้าพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ยิปซั่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ให้กับประชาชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 2 การเข้าพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ในตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดประชาชนในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1 การเข้าพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับบริษัทในเครือ พี. แอนด์ เอส. ดำเนินโครงการทันตแพทย์อาสาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปากลง จ.นครศรีธรรมราช
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ความรับผิดต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (CSR-DPIM)" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
คณะทำงานฯ CSR-DPIM ได้เดินทางไปประสานกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดสุพรรณเพื่อปรึกษาหารือการใช้พื้นที่ทำ CSR
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8 

ดูแลโดย : Webmaster