Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการ CSR-DPIM 2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โดยมีรายชื่อบริษัีทที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ราย ดังนี้

ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
จังหวัด
ประเภท
1
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (เหมืองแม่ทาน)
ลำปาง
เหมืองแร่
2
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
นครสวรรค์
เหมืองแร่
3
บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สระบุรี์
เหมืองแร่
4
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี
เหมืองแร่
5
บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด
ราชบุรี
โรงโม่
6
บริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด
สระบุรี
โรงโม่
7
บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
เชียงใหม่
โรงโม่
8
บริษัท นันทศิลา จำกัด
ระยอง
โรงโม่
9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล
นครศรีธรรมราช
โรงแต่งแร่
10
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ระยอง
โรงประกอบโลหกรรม
11
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
สระบุรี
เหมืองแร่


ภาพประกอบ
----------------------------------------------------------------------------

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม. 10400

ดูแลโดย : Webmaster