Home สมุดเยี่ยม WebBoard
Untitled Document

วันที่ 6-8 พ.ย. 2558 ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่าย CSR-DPIM ครั้งที่ 4/2558 ขึ้นและมีการศีกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงโม่หินเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ และ เครือข่าย CSR-DPIM ร่วมทำบุญ ใส่บาตร ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกันโดยมีเจ้าบ้าน บ.หินเพชร จำกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


ดูแลโดย : Webmaster